Rehabilitacja, zwana również fizjoterapią, to dziedzina nauk medycznych,

której celem jest poprawa i utrzymanie jakości życia oraz funkcjonalności osób z różnymi niepełnosprawnościami lub niepełnosprawnościami. Dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnych jest wiele metod rehabilitacji, a wiele osób nie musi korzystać z interwencji medycznej, aby wyzdrowieć. Chociaż może nie być to od razu oczywiste, pierwsze oznaki niepełnosprawności są zwykle widoczne przez pacjenta, jeśli ich upośledzenie jest nadal widoczne. Dzięki terapii rehabilitacyjnej ludzie mogą odzyskać kontrolę nad ruchem ciała oraz stać się bardziej mobilnymi i niezależnymi.

Rehabilitacja fizyczna obejmuje korzystanie ze sprzętu fizycznego i może obejmować takie czynności, jak bieganie, pływanie, zajęcia ruchowe itp. Celem tych zajęć jest pomoc pacjentom w odzyskaniu części niezależności. Wiele ćwiczeń rehabilitacyjnych jest również stosowanych w celu poprawy ruchomości stawów.

Fizjoterapia obejmuje również edukację pacjentów, jak radzić sobie z ich upośledzeniem i jak poprawić ich codzienne czynności. Odbywa się to poprzez aktywny udział pacjenta w programie rehabilitacji. W przypadku fizjoterapeutów odbywa się to zwykle poprzez czynności takie https://bodymove.pl/rehabilitacja-reki/ jak masaż i terapia, które mają na celu pomóc pacjentowi osiągnąć równowagę, koordynację i elastyczność. Pomaga im to odzyskać pewną mobilność i zmniejszyć część dyskomfortu lub niepełnosprawności. Niektóre metody rehabilitacji mają również na celu zapobieganie nawrotom niepełnosprawności, a odbywa się to poprzez leki i modyfikacje stylu życia.

Oprócz rehabilitacji fizjoterapeuci mają na celu również zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu ciała pacjenta oraz zwiększenie zakresu ruchu. Wykorzystują również stymulację elektryczną, która może pomóc pacjentom odzyskać poczucie równowagi i zmniejszyć ból lub sztywność. Masaże są często włączane do tych zabiegów, aby przynieść ulgę i zachęcić pacjentów do aktywnego udziału w programie rehabilitacji. Istnieje również możliwość operacji i innych terapii inwazyjnych, które wymagają użycia laserów lub prądu elektrycznego.

Proces rehabilitacji jest często łączony z innymi interwencjami medycznymi,

takimi jak fizjoterapia lub leki, w zależności od konkretnych potrzeb i sytuacji pacjenta. U osób cierpiących na przewlekłe problemy z kręgosłupem lub kręgosłupem czasami zaleca się zastosowanie techniki radiografii interwencyjnej. Inne techniki medyczne, takie jak szczepienia i terapia witaminowa, są często stosowane, aby pomóc pacjentom w wyzdrowieniu z niektórych niepełnosprawności lub urazów.

Fizjoterapeuci ściśle współpracują z pacjentami, aby nauczyć ich właściwego noszenia i życia z ich niepełnosprawnością. Obejmuje to dbanie o ruchy ciała, prawidłowe odżywianie, spanie w nocy, udział w regularnych ćwiczeniach i uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych. Gdy pacjent poprawi swoje codzienne życie, pomagają mu w wykonywaniu zadań, aby uczynić je bardziej komfortowymi i poprawić jego / jej mobilność. Rehabilitacja może również obejmować nauczenie pacjenta nowych umiejętności, takich jak korzystanie z toalety, łazienki lub prysznica.

Świadczenia rehabilitacyjne mogą być również organizowane w grupach, w których bierze udział kilka osób lub jedna osoba. Sesje grupowe są korzystne, ponieważ pozwalają osobie wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i uczyć się różnych rzeczy, które mogą zrobić, aby poprawić swoje zdrowie i jakość życia. Grupy te mogą również pomóc pacjentowi w większej interakcji i dzieleniu się swoimi doświadczeniami z grupą, a także w zmniejszeniu izolacji.

Ośrodki rehabilitacyjne są często wykorzystywane do leczenia osób cierpiących na liczne niepełnosprawności, takie jak porażenie mózgowe, urazowe uszkodzenie mózgu lub choroba Parkinsona, i mogą trwać od jednego do czterech miesięcy. Większość pacjentów wróci do dawnych zajęć po zakończeniu programu rehabilitacji. Jednak programy rehabilitacyjne mogą wymagać okresowej kontynuacji, zwłaszcza jeśli stan się pogarsza, ze względu na fakt, że stan się pogarsza.