warszawa rehabilitacja

#Rehabilitacja

Co to jest rehabilitacja?

0

Rehabilitacja, zwana również fizjoterapią, to dziedzina nauk medycznych, której celem jest poprawa i utrzymanie jakości życia oraz funkcjonalności osób z różnymi niepełnosprawnościami lub niepełnosprawnościami. Dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnych jest wiele metod rehabilitacji, a wiele osób nie musi […]