Dzień: 2019-02-26

#Medycyna nowoczesna

Bakterie chorobotwórcze

0

Bakterie to najprostsze jednokomórkowe organizmy, występujące we wszystkich środowiskach. Ich komórka jest wielkości od 0,2 do 80mikrometrów. Wyróżnia się ziarniaki, laseczki, przecinkowce, śrubowce, cylindryczne, spiralne, kolonijne. Występują najczęściej w koloniach jako dwoinki, gronkowce, pakietowce, paciorkowce. Ze względu na sposób bytowania bakterie […]