Medycyna nowoczesna

#Medycyna nowoczesna

Antybiotyki i oporność bakterii

0

Naukowcy alarmują! Bezradność wobec chorób leczonych antybiotykami stale rośnie, kolosalne nadużycie leków z tej grupy doprowadziło do wyhodowania opornych bakterii i osłabienia reakcji odpornościowych naszych organizmów. W ostatnich 15 latach zaobserwowano wzrost oporności bakterii na antybiotyki. Niepokojąca coraz większa liczba […]

#Medycyna nowoczesna

Wzmocnij swoją odporność

0

Wzmocnij swoją odporność W naszej świadomości utrwaliło się przekonanie, że choroby infekcyjne wywołują tylko zarazki. Już od dzieciństwa jesteśmy uczeni przez troskliwych rodziców, że należy myć ręce, odkażać skaleczenia. Prasa, radio, telewizja nakazuje nam podjąć bezwzględną walkę z drobnoustrojami, które traktuje […]

#Medycyna nowoczesna

Bakterie chorobotwórcze

0

Bakterie to najprostsze jednokomórkowe organizmy, występujące we wszystkich środowiskach. Ich komórka jest wielkości od 0,2 do 80mikrometrów. Wyróżnia się ziarniaki, laseczki, przecinkowce, śrubowce, cylindryczne, spiralne, kolonijne. Występują najczęściej w koloniach jako dwoinki, gronkowce, pakietowce, paciorkowce. Ze względu na sposób bytowania bakterie […]

#Medycyna nowoczesna

Depresja

0

O chorobie tej napisano już bardzo wiele, ale medycyna idzie cały czas do przodu i leczenie staje się coraz skuteczniejsze. W depresji, tak jak w wielu innych chorobach ważne jest jak najwcześniejsze jej wykrycie i jak najszybsze podjęcie leczenia. Depresja […]